सूचना :-


* सभासद फॉर्म मध्ये तुम्ही भरलेली तुमची संपूर्ण माहिती कॉन्टॅक्ट नंबर सोडून झालेल्या व नवीन होणाऱ्या प्रत्येक सभासदाला पाहता येऊ शकते याची नोंद घ्यावी.

धन्यवाद ...

Registration Form सभासद फॉर्म


First Name *
प्रथम नाव
Father's / Husband Name *
वडिलांचे / पतीचे नाव
Surname *
आडनाव
Gender *
Date of birth *
जन्म तारीख
Age *
वय
Native Place *
मूळगाव
Address संपुर्ण पत्ता
City *
शहराचे नाव
State *
राज्य
Country *
देश
Telephone No with code
टेलीफ़ोन नंबर
Mobile Number *
मोबाइल नंबर
Email ID *
ईमेल
Blood Group
रक्तगट
Photo
फोटो
Educational Qualification *
शैक्षणिक पात्रता
Job / Business / Student / Other *
नोकरी / व्यवसाय
  Job       Business      Students    
  Rettired       House Wife    
Details of Job / Business
नोकरी / व्यवसायाविषयी माहिती
Marital Status *      
Comments
आपले विचार
सभासद फॉर्म मध्ये मी स्वतः बाबतीत नमूद केलेली संपूर्ण माहिती ही सत्य आहे व ती खोटी आढळल्यास त्यासाठीही मीच जबाबदार असेल. मी स्वतः माझ्या स्वःखुशीने सभासद होत आहे तसेच मी संपूर्ण नियम व अटी वाचलेल्या असून त्या मला मान्य आहे. .